N-Wurf:

Camouflage dei Vallaroli x Simba (Cipriani), Italien

10.7.2016, 5 Welpen

1 Rüde, roan braun 250g,: Suegiu Noccio

Hündin 1, roan braun, 250g: Suegiu Nanou

Hündin 2, weiß orange, 240g: Suegiu Nia (aka Nini)

Hündin 3, weiß braun, 260g: Suegiu Nala (aka Bella)

Hündin 4, weiß orange, 320g: Suegiu Nunu

Camou
Camou